Viešųjų pirkimų taisyklės

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2015 m. sausio 1 d.