Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų sutarčių ataskaita už 2017 m

Viešųjų pirkimų plano 2018m. papildymas 2

Viešųjų pirkimų plano 2018m. papildymas

Viešųjų pirkimų planas 2018 m

Pradedami pirkimai

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017m gegužės mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017m balandžio mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017m kovo mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 vasario mėn.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017m. sausio mėn.

Įvykdytos pirkimo sutarties su UAB Saitex ataskaita

Farmacijos produktų viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Maisto viešojo pirkimo procedūrų ataskaita

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Ataskaitos

VP procedūrų ataskaita ( vandens tiekimas)

Linkuvos soc. globos namų viešųjų pirkimų komisijos pirkimų vykdytojo darbo reglamentas