Taisyklės ir tvarkos

 

Linkuvos socialinės globos namų nuostatai

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka ir atmintinė lankytojams

Gyventojų vidaus tvarkos taisyklės