Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Informacijos apie pažeidimus Linkuvos socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Lobistinės veiklos priežiūros linkuvos socialinės globos namų tvarkos aprašas

 

 

 

 

Atnaujinta 2020-12-10