Paslaugų kainos

DĖL TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ 2018 M

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ 2018 m

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ 2017 m