Paslaugos

Linkuvos socialinės globos namuose teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui išlaikyti ir ugdyti gebėjimus spręsti savo socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį.

                 Mūsų teikiamos paslaugos – tai paslaugų visuma, kurių pagalba asmeniui suteikiamas socialinis saugumas, ugdomi gebėjimai patiems keistis ir tobulėti.

Paslaugų sąrašas: