Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Linkuvos socialinės globos namai nuo 2019 m. dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001.  Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS kokybės sistemos diegimo Linkuvos socialinės globos namuose veiklos:

EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą.

Sistemos diegimo klausimais  Linkuvos socialinės globos namus konsultuoja Valakupių reabilitacijos centro paskirta konsultantė Daiva Juozapavičienė.

Projekto koordinatore Linkuvos socialinės globos namuose paskirta socialinio darbo padalinio vadovė Renata Baltokienė.

 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m.

 

Kokybės politika 2020 m.

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2020 m.

 

 

 

 

Puslapis atnaujintas 2021-03-08