Kalėdinė mugė Linkuvoje

1 Žvaigžduė2 Žvaigžduės3 Žvaigžduės4 Žvaigžduės5 Žvaigžduės (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Priešpas­ku­ti­nį sek­ma­die­nį prieš Ka­lė­das Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re vy­ko tra­di­ci­nė mu­gė „Jau Šv. Ka­lė­dų žvaigž­dė at­ke­liau­ja dan­gum“. Jo­je pre­kiau­ta įvai­riais dir­bi­niais iš me­džio, mo­lio, mez­gi­niais ir nė­ri­niais, pa­puo­ša­lais, ran­kų dar­bo at­vi­ru­kais, žva­kė­mis, Kalėdinėms do­va­noms tin­ka­mais daik­tais.

Anot or­ga­ni­za­to­rės Rūtos Valionienės, ka­lė­di­nė mu­gė Lin­ku­vo­je jau ta­po neat­sie­ja­ma ar­tė­jan­čių šven­čių da­li­mi, at­ne­šan­čia jų dvelks­mą, mums taip pat labai džiugu, kad galėjome prie to prisidėti.

Socialinė darbuotoja D. Kazokaitienė