Gyventojų taryba

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų taryba

Vytautas Laurinavičius – pirmininkas.

Vladas Šerkšniovas – pirmininko pavaduotojas.

Irma Griciūtė – narys.

Lilita Emilija Petkauskaitė – narys.

Valdas Jurevičius – narys.

Gyventojų tarybos 2015 m. veiklos ataskaita