Gyventojų taryba

Linkuvos socialinės globos namų gyventojų taryba

Irma Griciūtė – pirmininkas.

Povilas Šapalas – pirmininko pavaduotojas.

Zita Blažytė – narys.

Vytautas Laurinavičius – narys.

Vladas Šerkšniovas – narys.

DSC_1079

Gyventojų tarybos 2015 m. veiklos ataskaita