Giesmių pynė Marijai

2017 m. gegužės 4 d. Obelių šv. Onos bažnyčioje vyko religinių giesmių giedojimo susibūrimas “Giesmių pynė Marijai”, kurioje dalyvavo ir Linkuvos socialinės globos namų giedotojų grupė, vadovaujama Medhardo Zubo. Giedotojai atliko giesmę ”Graži, Marija, tu esi”. Susibūrimo metu buvo laikomos šv. Mišios, skirtos Švč. Marijai, kurias aukojo Obelių šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas. Bažnyčioje veikė Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Antano Bernatonio religine tematika tapytų langinių paroda. Po renginio visi buvome vaišinami skania koše ir karšta arbata.

Užimtumo specialistė Aura Čepinskienė