Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarkos aprašas

Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų pasižadėjimas Linkuvos socialinės globos namai