Ataskaitos

2018 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m.  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m.  finansinės veiklos ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m.finansinės veiklos ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m.finansinės veiklos ataskaitų rinkinys

2013 m.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2013 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2012 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. finansinės veiklos ataskaitos

2012 m.III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m.III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m.II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita

2011 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita

2011 m. I ketvirčio ataskaita

2011 m. II ketvirčio ataskaita

2011 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

2011 m. IV biudžeto vykdymo ataskaita

2010 m. I ketvirčio ataskaita

2010 m. II ketvirčio ataskaita

2010 m. III ketvirčio ataskaita

2010 m. ataskaita

ES parama