Aktualu pranešėjams

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Informacijos apie pažeidimus Linkuvos socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2020-12-10