2016 m. III k. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys